Speak!

Speak!

Bij Speak! nodigen wij van het Jongerenwerk verschillende sprekers uit die een persoonlijk verhaal komen delen met onze jongeren. Na afloop gaan de jongeren met de sprekers in gesprek en ontstaan er mooie dialogen. Deze persoonlijke verhalen hebben altijd te maken met een maatschappelijk thema. Afgelopen jaren hebben wij interessante sprekers onder andere rondom de thema’s LHBTI, hokjesdenken, sexting en discriminatie op bezoek gehad.

Publiek geroerd door krachtige persoonlijke verhalen tijdens Speak! 2019

Op woensdag 28 november was er weer een zeer succesvolle editie van Speak! Speak is een jaarlijks terugkomend evenement van het Jongerenwerk om de tolerantie richting onder andere LHBTI+ te bevorderen.

Ook dit jaar zat de grote zaal van CC Amstel goed gevuld! In totaal waren er 128 jongeren uit Zuid, enkele ouders en 5 netwerkpartners aanwezig.

De bijeenkomst werd door Souraya Kichouhi, één van de jongeren, geleid. Rocco Piers, één van de bestuurder van stadsdeel Zuid, benadrukte bij zijn openingsspeech het belang van Speak! Hij vertelde dat hij erg trots was om zoveel jongeren in de zaal te zien.

Er waren vier sprekers.

Het verhaal van Ambrien Moeniralam over de straatintimidatie was voor veel meiden uit het publiek herkenbaar. Maar ook de jongens konden zich goed inleven in het verhaal en deelden hun mening over straatintimidatie.

Nanoah Struik vertelde over gender en geslacht. Nanoah is geboren als een ‘meisje’ maar voelt zich geen meisje en ook geen jongen. Nanoah heeft een X in hun paspoort en wil dan ook aangesproken worden met hen/hun in plaats van hij/zij. Nanoah legde het verschil tussen gender (hoe je je voelt) en geslacht (met welk geslachtskenmerk je bent geboren) helder en heel simpel uit waardoor de jongeren zich goed konden inleven in Nanoah.

De derde spreker was Erwin Kiene. Erwin deelde een persoonlijk verhaal rondom identiteit en maakte hierbij gebruik van een monoloog in combinatie met dans. Dit zorgde ervoor dat het verhaal nog meer indruk maakte op de jongeren. Ook hier herkende veel jongeren zich in dit onderwerp .

De afsluiter van de avond was Marcella Perdok met haar verhaal over schulden. Marcella vertelde dat er vaak nog taboe rondom schulden heerst waardoor mensen en vooral ook jongeren geen hulp durven in te schakelen omdat zij zich schamen voor hun schulden en het hopen zelfstandig op te kunnen lossen. Zelf heeft Marcella hoge schulden gehad en heeft zij hiervoor hulp ingeschakeld.

Vanuit meerdere hoeken hebben wij zeer positieve reacties ontvangen. Het publiek was zeer geraakt door de mooie persoonlijke verhalen die gedeeld werden en de respectvolle vragen die er door de jongeren gesteld werden.

Een week later werd één van onze jongerenwerkers gecorrigeerd toen zij tijdens een CV training vertelde dat je bij het kopje ‘geslacht’ man/vrouw moest invullen. Een jongere uit de groep die de training kreeg corrigeerde haar en zei “Maar je kan ook non-binair zijn, dan ben je geen jongen of meisje!”. Een mooi bewijs dat de verhalen goed zijn doorgedrongen bij onze doelgroep!