Uitreiking eerste debat HUB certificaat ter wereld voor de Edelsteen.

Uitreiking eerste debat HUB certificaat ter wereld voor de Edelsteen.

Open UP!  heeft op vrijdag 17 maart 2023 de Edelsteen onderscheiden met het welverdiende certificaat van Eerste Debat HUB ter wereld!

Souraya Kichouhi de debattrainster in dit project had de leiding over deze avond. Een jongere toonde, na binnenkomst van de genodigden, een serie foto’s van de debatactiviteiten. Combiwel, IDEA en OpenUP! werkten de afgelopen 12 jaar samen aan deze activiteit. Herinneringen werden – door de presentatie van de beelden – luidruchtig opgehaald. De uitwisseling met Belgische jongeren, de internationale uitwisseling in de Rode Hoed en de uitwisseling naar het Europese Parlement in Straatsburg. Alles werd enthousiast becommentarieerd door de oud deelnemers, die coaches werden van de nieuwe generatie debaters, de jongerenwerkers samen met de ouders, wijkbewoners, politieagenten, stadsbestuurders en managers van Combiwel. Ook het bestuur van Open UP! Let Youth be heard deed hierin mee.

DebatHUB certificaat
Presentatie certificaat debatHUP.

Debatteren hoort thuis in jouw jongerencentrum.

De deelnemende jongeren van de afgelopen 12 jaar hebben door het debatteren nieuwe vaardigheden ontwikkeld om hiermee voor zichzelf op te komen. Dat is van essentieel belang. Zij hebben – samen met de debattrainster Souraya – deze prijs dik verdiend.
Maar niet alleen voor jezelf opkomen, ook het ontwikkelen van je vermogen om te luisteren is noodzakelijk in de omgang met anderen. Door het regelmatig spreken hebben de jongeren meer zelfvertrouwen gekregen en durven ze nu, op een prettige manier, hun mening te laten horen. Het contact tijdens de debatten met de wijkbewoners, stadsbestuurders en de politie heeft hier ook aan bijgedragen.

Debatteren doe je samen.

Als voorbeeld van een goed debat ging de groep in twee stellingen: “Het moet verplicht worden dat alle wijkagenten contact zoeken met jongeren uit hun wijk en mobiele telefoons moeten worden verboden tijdens de lessen op school.””

Je stem laten horen en tijd nemen om te luisteren naar elkaar. Het werd allemaal toegepast.
Hoe ga je met elkaar om in de wijk als politie en als jongeren? We stappen eerder op elkaar af dan voorheen dankzij de debatten in de wijk.

Dit debat-onderdeel werd vervolgd met een “Spoken Word” presentatie van Firgell Pansa : “Ik zegen dit buurthuis en de mensen” galmt het door de zaal en hij looft in zijn voordracht de jongeren, trainers en de jongerenwerkers dat zij zich durven te laten zien en horen.

Jongerenwerk Zuid schept kansen.

Jongeren hebben soms aanmoediging nodig om elkaar te steunen, coachen en te stimuleren. Voor dit doel heeft Linda Ruiter, een van de bekendste jongerenwerkers in deze buurt zich samen met Redouan Daafi ingezet. Zij legden contact met IDEA en Open UP! en realiseerden de broodnodige samenwerking voor deze wijk in Amsterdam Zuid. Het oefenen van een discussie, het uiten van je mening en beluisteren van die van je deelgenoten stond altijd voorop. Maar ook het aangaan van nieuwe vriendschappen bleek een goed ingrediënt voor een gezonde ontwikkeling van de jongeren.

Buurtbewoners en beleidsmakers verbinden beter door het debat met jongeren.

Door het behandelen van standpunten die een relatie hebben met de leefwereld van jongeren leren zij meedenken, oplossingen formuleren en luisteren naar de mogelijkheden van beleidsmakers om een probleem op te lossen. In het kader van ons democratisch denken hebben zij ook vaak gesprekken gevoerd met de buurtbewoners die regelmatig aanschoven bij de debattrainingen.
Een geslaagd voorbeeld hiervan is de inspraak van de jongeren bij het opknappen van het speelplein. Ze hebben nooit opgegeven en zeven jaar lang doorgezet en het elk debat weer aan de orde gesteld. Een goed voorbeeld van een Wijk in Verandering dankzij de lange adem van de betrokken jongeren en de inzet van Linda, Redouan, Souraya en alle andere vrijwilligers van deze locatie.

Uitreiking certificaten.
 De jongeren ontvingen hun certificaat voor de debattraining van Souraya. Het bestuur van Open UP!  Let youth be heard deelde het certificaat voor De Edelsteen uit.  
‘Geweldig hoe jongeren hier zo vrijuit met politie spreken’, zegt Marvin Hokstam bestuurslid van Open UP! ‘Mooi dat de hele wijk hier vertegenwoordigd is, niet alleen de jongeren, maar de samenwerking in de wijk is voelbaar’, zegt Paul van Dijck, van Open UP!. ‘Jongeren toveren hun buurthuis op gezette tijden om tot debatcentrum’, zegt Yvonne Heselmans, voorzitter van Open UP! Let youth be Heard. ‘Veerkrachtig bespreken ze de verandering die ze voor zich zien en ze houden vol! We hebben gezien dat ze steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgen, maar ook in de wijk, het bestuur, de bewoners. Want die willen oprecht luisteren en geven eerlijk gewicht aan wat ze kunnen aanpakken. Dat geeft jongeren vertrouwen dat ze serieus genomen worden. En daarom nemen ze zichzelf serieus en blijven opkomen voor punten die van belang zijn. Dit is de basis van democratie, waar jongeren, het jongerenwerk en de wijk aan bijdragen. Dankzij hun inzet is de Edelsteen het vitale hart van de wijk, waar verandering geboren en gedragen wordt. Door oud-deelnemers, maar ook door de jonge generatie. Ze weten en kunnen nu voor zichzelf opkomen met respect voor de ander’. Met die woorden overhandigde Yvonne Heselmans het certificaat van Open UP! Debat HUB aan Souraya Kichouhi de bekwame debattrainster van deze eerste Open UP!  Debat HUB ter de wereld.

Aftermovie Debat HUB certificering (17 MB)