Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wat is het jongerenwerk? 

Het jongerenwerk ondersteunt jongeren van 10 t/m 23 jaar bij het volwassen worden en biedt hen een leuke en leerzame jeugdperiode. Veilig opgroeien is niet voor alle jongeren even makkelijk.

Soms is extra aandacht of een steuntje in de rug nodig wanneer het gaat om bijvoorbeeld school, werk, geld zaken, talenten ontwikkelen en gezond zijn en blijven.

Om jongeren hierin te ondersteunen werken wij samen met ouders, jongeren en heel veel instellingen hierin veel voor jongeren kunnen betekenen.

Wij zijn in de buurt te vinden

Jongeren en ouders kunnen op vele manieren met ons in contact komen. Dit kun je terug vinden op onze website.